ข้อแตกต่างกำจัดหนูด้วยสมุนไพร กับสารเคมี

กำจัดหนู ด้วยอาหารหนูสมุนไพร
# ปลอดภัย 100% สำหรับมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
# หนูตายใน 7-10 วัน (หนูตายในบ้านน้อย)
# ไม่มีสารพิษตกค้างในบ้าน อาคารที่พักอาศัย

กำจัดหนู ด้วยเหยื่อเคมี
# สารเคมี เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง, ไมเกรน, ภูมิแพ้ ฯลฯ
# หนูตายในทันที
# มีสารพิษตกค้าง

การใช้อาหารหนูที่ทำมาจากสมุนไพร

การใช้อาหารหนูที่ทำมาจากสมุนไพร ซึ่งกำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งขับไล่หนู และสามารถกำจัดหนูได้โดยตรง ซึ่งสมุนไพรจะปลอดภัย สำหรับมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง

การใช้สารเคมี

การใช้สารเคมี เช่น การวางเหยื่อพิษ ต้องระมัดระวังการใช้ให้มาก โดยใช้ตามเอกสารคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และเหยื่อพิษที่ใช้ควรเป็นชนิดตายช้า หนูกินครั้งเดียวจะไม่ตายจะต้องกินซ้ำ ๆ หลายครั้ง จึงจะมีสารเคมีจะสะสมอยู่ในตัวหนู ทำให้เลือดไม่แข็งตัว หรือทำลายวิตามินในเลือด ทำให้หนูเลือดตกในและตาย

การทำลายหนูโดยตรง มีอยู่หลายวิธีคือ

การทำลายหนูโดยตรง มีอยู่หลายวิธีคือ
2.1 วิธีกล เช่น ใช้กรงดัก กับดัก หรือกาวดัก การวางกับดักหรือกาวดักหนูควรวางไว้ที่ที่หนูมาหาอาหาร ทางเดินของหนู โดยวางชิดกับฝาผนังหรือวางซ้อนตามกองอาหาร สำหรับอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อควรเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ

การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารบ้านเรือน

การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารบ้านเรือน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมหนูถาวร โดยมุ่งเน้นการกำจัดแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของหนูและการป้องกันปิดช่องทางหนูวิ่งเข้าออกบ้านอาคาร ดังมีรายละเอียดวิธีดำเนินการดังนี้
1.1 การป้องกันไม่ให้หนูเข้าสู่อาคารหรือที่พักอาศัย อาคารที่สามารถป้องกันไม่ให้หนูเข้าได้นั้นจะต้องไม่มีช่องหรือทางเปิดอื่นใดพอที่หนูจะเข้าไปได้ โดยการกรุด้วยตาข่ายหรือสิ่งที่สามารถป้องกันหนูเข้าได้ วัสดุที่ใช้ควรป้องกันการกัดแทะของหนูได้ เช่น คอนกรีต อิฐ หิน เหล็ก หรือกระเบื้องหนา ๆ สำหรับประตูไม้นั้นตามขอบและมุมของด้านล่างควรหุ้มด้วยโลหะเพื่อป้องกันหนูแทะ
1.2 การรวบรวมและกำจัดมูลฝอย จะช่วยทำลายแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนู เพราะมูลฝอยเปียกแหล่งอาหารของหนู หนูชอบคุ้ยเขี่ยกิน ส่วนมูลฝอย
แห้งหนูใช้ทำรังเพื่อเป็นที่อาศัย จึงควรเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันหนูและสุนัขได้ หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไป
กำจัด และจะต้องทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหาร หรือกลิ่นอาหารอยู่ ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีเศษอาหารค้างทิ้งไว้ ควรทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้อุดตัน
1.3 การเก็บพวกอาหารแห้ง การเก็บอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมให้ปลอดภัยจากหนู จะเป็นการช่วยลดปริมาณแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของหนูได้อย่างมาก วิธีการที่เหมาะสมควรวางไว้ในที่ยกพื้น ขาโต๊ะสูงจากพื้นอย่างน้อย 12 – 18 นิ้ว โดยไม่ควรวางชิดข้างฝาและไม่ควรซ้อน ๆ กันจนถึงเพดาน เพราะหนูชอบวิ่งตามแนวข้าง
ฝา บริเวณพื้นด้านที่มีฝาผนังควรทาสีขาวเป็นแนวยาวตลอดฝาผนังทั้งห้อง โดยให้มีความกว้าง 6 นิ้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจร่องรอยต่าง ๆ ของหนูและสะดวกในการทำความสะอาด

การควบคุมกำจัดหนู

หนูเป็นสัตว์ค่อนข้างฉลาด เคลื่อนตัวรวดเร็ว หลบหลีกอันตรายได้เก่ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว หนูอายุประมาณ 3 เดือนสามารถผสมพันธุ์ ตั้งท้องนานประมาณ 19 – 21 วัน และออกลูก ครอกละประมาณ 6 – 10 ตัว มีประสาทรับเสียง กลิ่น และความจำดี ดังนั้นการที่จะป้องกันและกำจัดให้ได้ผลนั้นต้องมีวิธีการที่ดีและถูกต้อง ซึ่งมีแนวทางดำเนินการใหญ่ ๆ 2 วิธีดังนี้

 

น้ำมันก๊าซ

น้ำมันก๊าซ

หาซื้อน้ำมันก็าซมาใส่ถ้วยๆเล็กๆ แล้ววางไว้ตามจุดต่างๆของบ้าน หนูมันจะเหม็นกลิ่นน้ำมันที่ระเหยออกมาและจะไม่เข้าใกล้บริเวณนั้นอีกเลย เป็นวิธีที่ได้ผลดีครับ แต่ข้อเสียคือไม่ใช่แค่หนูที่เหม็นเท่านั้น คนอย่างเราก็เหม็นด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นวิธีกำจัดหนูวิธีนี้จะเหมาะกับบริเวณที่เราไม่ค่อยได้ใช้งาน เช่น ห้องเก็บของ ซะมากกว่า แต่ถ้าทนได้ก็ดีครับ

ปิดทางเข้าบ้าน

ปิดทางเข้าบ้าน

ที่บอกให้ปิดทางเข้าบ้านนี่ไม่ได้ให้ปิดทางเข้าบ้านของเรานะครับ แต่ให้ปิดอุดรูรั่วตามส่วนต่างๆของบ้านให้ดี เช่น รอยต่อระหว่างกระเบื้องหลังคา รอยแยกบริเวณฝ้าเพดาน รูกำแพง ค้นหาจุดบกพร่องเหล่านี้ให้เจอ เพื่อป้องกันการเข้ามาของหนูที่ไม่ได้รับเชิญ (ลำพังที่อยู่ในบ้านก็รับมือไม่ไหวแล้ว)

เก็บอาหารในที่มิดชิด

เก็บอาหารในที่มิดชิด

การที่หนูเข้ามาในบ้านของเราก็เพราะข้ามาหาอาหารกินนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นเราก็ควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยการเก็บของกินภายในบ้านอย่างมิดชิด เก็บในที่ที่คงทนแข็งแรง เพื่อป้องกันการบุกปล้นเสบียงของเจ้าหนูใจโหด รวมไปถึงควรเก็บทำความสะอาดเศษอาหารที่เหลือทิ้งเป็นประจำทุกวัน ก็จะช่วยป้องกันการรุกรานของหนูได้ดีอีกวิธีหนึ่ง (แต่ให้ทำจริงๆมันยากนะ)

เปิดไฟให้สว่าง

หนูชอบทำอะไร ลับๆ ล่อๆ โดยเฉพาะในที่มืดๆนั้นชอบนักแล ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เปิดไฟให้สว่างๆกันไปเลยเอาให้หนูแสบตามันจะได้ไม่กล้าเข้ามาบ้านของเราอีก วิธีกำจัดหนูวิธีนี้เกิดจาการทดลองครับ ได้ผลจริง แต่เปลืองค่าไฟครับ เอาไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็นจริงๆครับ เพราะถ้าใช้บ่อยๆจนครับ