เกี่ยวกับเรา

เราพูดกันมาถึงสรรพคุณของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลมามากมาย แต่คงจะมีคนสงสัยว่า แล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล เพราะถ้าเพียงมองดูกันอย่างผิวเผินแล้ว กล้องถ่ายภาพดิจิตอลอาจจะดูเหมือนของเล่นราคาแพงชิ้นหนึ่ง ซึ่งถ้ามองย้อนถอยหลังไปประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมา CD-ROM Drive ก็เคยถูกมองเป็นของเล่นราคาแพงเช่นกัน แต่ในปัจจุบัน CD-ROM Drive ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญชิ้นหนึ่งของคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว การใช้งานกล้องดิจิตอลนั้น สามารถแบ่งการใช้งานตามกลุ่มได้ดังนี้
– งานประกันภัย สามารถนำกล้องถ่ยภาพดิจิตอลไปใช้แทนกล้องถ่ายภาพธรรมดาได้ทันที เพื่อใช้ประกอบกับการทำ Claim Form ในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ สามารถช่วยประหยัดค่าฟิล์มและค่าล้างอัด
– งานเรียลเอสเตจ สามารถนำภาพดิจิตอลมาประกอบในเอกสารส่งเสริมการขายโครงการหรือจดหมายข่าวที่ส่งไปให้ลูกค้าของโครงการ เช่น ปัจจุบันมีเอเย่นต์ขายบ้านมากมาย บางแห่งมีหนังสือเป็นของตนเอง สามารถใช้กล้องดิจิตอลไปถ่ายภาพและนำภาพมาใช้งานได้ทันที
– งานบริษัท สามารถนำภาพดิจิตอลไปใช้งานได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อประกอบการนำเสนอ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Powerpoint หรือการนำภาพไปประกอบในเอกสารของบริษัท หรือการทำแคตาล็อกสินค้า
– งานโฆษณา สามารถใช้ภาพดิจิตอลความละเอียดต่ำในการทำ Lay out ให้ลูกค้าดูได้ก่อนการผลิตจริง และสามารถใช้ในการผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมการขายได้อีกด้วย
– งานสถาปัตย์ สามารถนำภาพดิจิตอลมาใช้ประกอบในการออกแบบประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคาร สถานที่ หรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์
– การใช้งานภายในบ้าน สามารถใช้ภาพดิจิตอลประกอบในการรับส่งภาพในระบบอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่ใช้ทำรายงานประกอบการศึกษา